เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

หัวข้อ:: ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บุคคลภายนอก)


ขอเชิญ ประชาชนผู้มาใช้บริการ ติดต่อหน่วยงาน ของเทศบาลตำบลดงแดง
ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External integrity and transparency assessment ) หรือแบบวัด EIT 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 กึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 
---------------------------------------------
สามารถร่วมตอบแบบสอบถาม โดยสแกน QR CODE ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์  11 หลัก
เพื่อรอรับรหัส OTP จากนั้น เข้าสู่ระบบเพื่อร่วมประเมินการให้บริการตามขั้นตอน

 


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
ภายนอก.png   20 ก.พ. 66 49
วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 66 View : 197
ITA เทศบาลตำบลดงแดง
ITA ประจำปี 2565  (ดู 515)
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปี 2565 (บุคคลภายนอก)  (ดู 553)
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บุคคลภายใน)  (ดู 619)
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564  (ดู 492)
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลดงแดง ปี 2565  (ดู 469)
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และพัฒนาระบบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ดู 458)
ประกาศแต่งตั้งคณะทำงาน ITA ปี 2566  (ดู 158)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :