เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงาน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 1 มิ.ย. 63 1
แจ้งให้มาดำเนินการ ถอนหลักประกันสัญญา 25 พ.ค. 59 217
เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 18 พ.ย. 58 286
เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองแก้ว - บ้านผือฮี หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 9 พ.ย. 58 221
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 7 14 ก.ย. 58 265
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่พักคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงแดง หมู่ที่ 13 14 ก.ย. 58 280
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผือฮี หมู่ที่ 11 14 ก.ย. 58 211