เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2566 18 ส.ค. 66 41
ITA เทศบาลตำบลดงแดง 16 มี.ค. 66 135
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566 15 มี.ค. 66 131
ขอเชิญตอบแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ITA ประจำปี 2566 23 ก.พ. 66 139
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บุคคลภายนอก) 20 ก.พ. 66 196
ประกาศแต่งตั้งคณะทำงาน ITA ปี 2566 14 ก.พ. 66 158
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และพัฒนาระบบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2 มี.ค. 65 458
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลดงแดง ปี 2565 25 ก.พ. 65 469
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 25 ก.พ. 65 492
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บุคคลภายใน) 15 ก.พ. 65 619
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปี 2565 (บุคคลภายนอก) 15 ก.พ. 65 553
ITA ประจำปี 2565 26 ม.ค. 65 515