เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอควัน โดยวิธีแฉพาะ ลว 9 พค 65   9 พ.ค. 65 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ์้อวัสดุตอมพิวเตอร์กองช่าง ลว 29 เมษายน 65   3 พ.ค. 65 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว 29 เมย.65   3 พ.ค. 65 12
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศกองคลัง จำนวน 4 ตัว ลว 29 เมษายน 2565   3 พ.ค. 65 11
สรุปผลการ ดำเนินการจัดซื้อ ประจำเดือนเมษายน 65   3 พ.ค. 65 10
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประตำเดือน เมษายน 2565   3 พ.ค. 65 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน บ้านบ้นงานครัวสำนักปลัด ลว 21 เมษายน 2565   21 ม.ย. 65 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว 21 เมษายน 2565   21 ม.ย. 65 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว 21 เมษายน 65   21 ม.ย. 65 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21 เมษายน 65   21 ม.ย. 65 17
จ้างก่อสร้างถนนคันดินพร้อมดินลูกรัง บ้านผือฮี หมู่ที่ 11 ลว 16มีนาคม 65   11 ม.ย. 65 17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565   11 ม.ย. 65 22
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565   11 ม.ย. 65 17
ประกาศการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายดครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สงกรานต์ 65 ลว 5 เมย. 65   8 ม.ย. 65 18
จ้างเหมาซ่อมแซมและย้ายกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว 8 มีนาคม 65   7 ม.ย. 65 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ ลว 18 มีค.65   7 ม.ย. 65 21
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564   5 ม.ย. 65 21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565   4 ม.ย. 65 18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565   4 ม.ย. 65 21
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลดงแดง   4 ม.ย. 65 19
นโยบายการบริหารงานทรพยากรบุคคล   29 มี.ค. 65 22
จัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2564   29 มี.ค. 65 21
จัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2564   29 มี.ค. 65 21
จัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2564   29 มี.ค. 65 23
จัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 64   29 มี.ค. 65 22
จัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2564   29 มี.ค. 65 23
จัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2564   29 มี.ค. 65 21
จัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564   29 มี.ค. 65 22
จัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564   29 มี.ค. 65 31
จัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563   29 มี.ค. 65 24