เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หัวข้อ:: ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บุคคลภายใน)


ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมิน ITA
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้สามารถตอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565 จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565

              ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานภาครัฐ มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่นำเข้าข้อมูล

สามารถตอบแบบสอบถาม เพียงคลิกที่ลิ้งนี้   https://itas.nacc.go.th/go/iit/1u5gmu

หรือสแกน QR CODE ในภาพด้านล่างเพื่อเข้าสู่รับการประเมินได้ทันทีค่ะ


วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 65 View : 407
ITA เทศบาลตำบลดงแดง
ITA ประจำปี 2565  (ดู 332)
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปี 2565 (บุคคลภายนอก)  (ดู 327)
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บุคคลภายใน)  (ดู 407)
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564  (ดู 292)
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลดงแดง ปี 2565  (ดู 237)
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และพัฒนาระบบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ดู 200)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :