เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หัวข้อ:: การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลดงแดง  อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด
------------------------------------------------------------------------------
  1.การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ เทศบาลตำบลดงแดง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


 ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 65 View : 292
ITA เทศบาลตำบลดงแดง
ITA ประจำปี 2565  (ดู 332)
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปี 2565 (บุคคลภายนอก)  (ดู 326)
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บุคคลภายใน)  (ดู 406)
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564  (ดู 292)
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลดงแดง ปี 2565  (ดู 236)
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และพัฒนาระบบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ดู 199)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :