เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
คู่มือการปฏิบัติงานงานธุรการ 1 พ.ค. 66 93
คู่มือการปฏิบัตงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 พ.ค. 66 89
คู่มือการปฏฺิบัติงานตรวจสอบภายใน 29 มี.ค. 66 142
นโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 3 พ.ค. 65 306
คู่มือการปฏฺิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลดงแดง 23 ก.พ. 65 393
มาตรฐานและการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ม.ค. 64 624
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ก.ค. 63 678
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ก.ค. 63 686
บริการประชาชน E-Service 12 พ.ค. 63 908
ความพึงพอใจการให้บริการ 12 พ.ค. 63 746
รายงานผลผลการสำรวจ 12 พ.ค. 63 726
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 12 พ.ค. 63 756
มาตรฐานการให้บริการ 12 พ.ค. 63 772
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 12 พ.ค. 63 783