เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 18

โครงสร้างการบริหารงานหน่วยตรวจสอบภายใน

จ่าโท ธียศ สุโนภักดิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
0933830428