เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด



ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5



 
สำนักงานเทศบาลตำบลดงแดง
เลขที่ 183 หมู่ที่ 1 ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45180
โทรศัพท์ 043-651033 โทรสาร 043-651033
E-mail :sarabun_05450404@dla.go.th :   tessabaandongdeang@outlook.co.th , tessabaanDD@gmail.com 
website :www.dongdang.go.th 



 


 


 
ช่องทางแสดงความคิดเห็นและแจ้งเบาะแสการทุจริต




 


แผนที่ตั้งเทศบาลตำบลดงแดง 




View : 1150