เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

หัวข้อ:: นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล


 ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 10 มกราคม 65 View : 21
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :