เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

หัวข้อ:: ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)


ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล 
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู็ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 27 เมษายน 64 View : 413
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :