เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)


ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล 
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู็ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 92
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :