เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน


๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑  สำนักปลัดในระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 203
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :