เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

หัวข้อ:: รายงานการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของ อปท. (ITA) ประำปีงบประมาณ 2562


 รายงานการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของ อปท. (ITA)

รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2562

 ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 12 พฤษภาคม 63 View : 456
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :