เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: รายงานการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของ อปท. (ITA) ประำปีงบประมาณ 2562


 รายงานการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของ อปท. (ITA)

รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2562

 ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 272
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :