เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล 12 พ.ค. 63 53
หน้าที่สำนักงานปลัด 12 พ.ค. 63 23
หน้าที่กองคลัง 12 พ.ค. 63 23
หน้าที่กองช่าง 12 พ.ค. 63 17