เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

หัวข้อ:: ประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญสมัยที่ 3 วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566


ประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง  สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2566  วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 
 
             วันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายนิวัติ มูลมณี นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 โดยมีระเบียบวาระการประชุม เรื่องการรับรองรายงานประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เดือน กรกฎาคม 2566 
 ระเบียบวาระการคณะกรรมการสภาเทศบาลตำบลดงแดง พิจารณาแล้วเสร็จ  และการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า 


 

วันที่ : 7 สิงหาคม 66 View : 37
งานกิจการสภาเทศบาล
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 /2562   (ดู 608)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2562  (ดู 589)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2562  (ดู 575)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2562 (ครั้งที่ 1)  (ดู 577)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 /2562 เมื่อ วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง  (ดู 616)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561  (ดู 639)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2562  (ดู 641)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :