เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 25

หัวข้อ:: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปี พ.ศ. 2566


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปี พ.ศ. 2566ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 67 View : 55
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี  (ดู 761)
ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต  (ดู 778)
ประกาศ เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   (ดู 777)
ประกาศ แนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ   (ดู 767)
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  (ดู 729)
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  (ดู 782)
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562  (ดู 746)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :