เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 15

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
คู่มือการปฏิบัติงาน งานสาธารณสุข 22 ม.ย. 67 98
คู่มือปฏิบัติงาน การจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี พ.ศ.2567 22 ม.ย. 67 92
คู่มือการปฏิบัติงานสภาท้องถิ่น 27 มี.ค. 67 106
คู่มือปฏิบัติงานช่างโยธา 27 มี.ค. 67 102
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์ และพนักงานเจ้าหน้าที่ 27 มี.ค. 67 117
คู่มืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลดงแดง 11 มี.ค. 67 140
คู่มือการปฏิบัติงานงานธุรการ 1 พ.ค. 66 220
คู่มือการปฏิบัตงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 พ.ค. 66 206
คู่มือการปฏฺิบัติงานตรวจสอบภายใน 29 มี.ค. 66 260
นโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 3 พ.ค. 65 430
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ 31 มี.ค. 65 368
คู่มือการปฏฺิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลดงแดง 23 ก.พ. 65 515
มาตรฐานและการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ม.ค. 64 752
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ก.ค. 63 812
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ก.ค. 63 810
บริการประชาชน E-Service 12 พ.ค. 63 1111
ความพึงพอใจการให้บริการ 12 พ.ค. 63 883
รายงานผลผลการสำรวจ 12 พ.ค. 63 861
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 12 พ.ค. 63 925
มาตรฐานการให้บริการ 12 พ.ค. 63 912
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 12 พ.ค. 63 922