เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 19

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
คู่มือการปฏิบัติงาน งานสาธารณสุข 22 ม.ย. 67 46
คู่มือปฏิบัติงาน การจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี พ.ศ.2567 22 ม.ย. 67 46
คู่มือการปฏิบัติงานสภาท้องถิ่น 27 มี.ค. 67 59
คู่มือปฏิบัติงานช่างโยธา 27 มี.ค. 67 59
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์ และพนักงานเจ้าหน้าที่ 27 มี.ค. 67 68
คู่มืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลดงแดง 11 มี.ค. 67 56
คู่มือการปฏิบัติงานงานธุรการ 1 พ.ค. 66 178
คู่มือการปฏิบัตงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 พ.ค. 66 165
คู่มือการปฏฺิบัติงานตรวจสอบภายใน 29 มี.ค. 66 219
นโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 3 พ.ค. 65 395
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ 31 มี.ค. 65 329
คู่มือการปฏฺิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลดงแดง 23 ก.พ. 65 472
มาตรฐานและการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ม.ค. 64 712
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ก.ค. 63 767
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ก.ค. 63 770
บริการประชาชน E-Service 12 พ.ค. 63 1029
ความพึงพอใจการให้บริการ 12 พ.ค. 63 846
รายงานผลผลการสำรวจ 12 พ.ค. 63 822
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 12 พ.ค. 63 845
มาตรฐานการให้บริการ 12 พ.ค. 63 872
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 12 พ.ค. 63 878