เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 34

แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2567   7 พ.ค. 67 30
จัดซื้อ จัดจ้าง มีนาคม 2567   3 ม.ย. 67 31
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2567   3 ม.ย. 67 29
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567   5 มี.ค. 67 25
สรุปผลการจัดซือจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2567   5 มี.ค. 67 24
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ประจำเดือนมกราคม 2567   14 ก.พ. 67 35
ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567   14 ก.พ. 67 28
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566   3 ม.ค. 67 75
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่องผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566   3 ม.ค. 67 52
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2566   8 ธ.ค. 66 44
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2566   8 ธ.ค. 66 45
สรุปโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566   28 พ.ย. 66 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566   6 พ.ย. 66 53
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรืองสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566   6 พ.ย. 66 47
แบบสำรวจสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ของตำบลดงแดง   18 ต.ค. 66 69
สรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อเดือนสิงหาคม 2566   6 ต.ค. 66 57
ประกาศ สรุปผลการดำเนินารจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม   6 ต.ค. 66 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2566   5 ต.ค. 66 66
ประกาศ เทศบาลตำบลดงแดง เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2566   5 ต.ค. 66 59
พรบ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565   17 ส.ค. 66 75
สรุปสาระสำคัญ ของ พรบ .การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2565   17 ส.ค. 66 75
แนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการกฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566   17 ส.ค. 66 85
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง กค 66   4 ส.ค. 66 86
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กค 66   4 ส.ค. 66 84
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2566   7 ก.ค. 66 93
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2566   7 ก.ค. 66 98
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุยายน 2566   7 ก.ค. 66 99
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566   28 มิ.ย. 66 101
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   27 มิ.ย. 66 103
94-กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นฯ   27 มิ.ย. 66 92