เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 11

แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567   5 ก.ค. 67 12
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567   5 ก.ค. 67 14
บันทึกออกเก็บภาษีปี 2566   24 มิ.ย. 67 28
รายงานผลการดำเนินงานการจัดเก็บภาษี ปี 2566   24 มิ.ย. 67 24
รายงานผลการดำเนินงานการจัดเก็บภาษี ปี 2566   24 มิ.ย. 67 21
นวัตกรรมที่นำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย   21 มิ.ย. 67 20
ภาพลงพื้นที่ให้บริการ   21 มิ.ย. 67 19
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ   21 มิ.ย. 67 20
เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สภาผู้แทนราษฎร ppt   20 มิ.ย. 67 25
เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สภาผู้แทนราษฎร excel   20 มิ.ย. 67 19
เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สภาผู้แทนราษฎร excel   20 มิ.ย. 67 18
เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สภาผู้แทนราษฎร PDF   20 มิ.ย. 67 25
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1   10 มิ.ย. 67 32
ประกาศ ประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4   10 มิ.ย. 67 33
ประกาศ ประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสมัญ สมัญที่ 3 ครั้งที่ 3   10 มิ.ย. 67 33
ประกาศ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2   10 มิ.ย. 67 35
ประกาศ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566   10 มิ.ย. 67 34
ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566   10 มิ.ย. 67 36
ประกาศประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี 2566   10 มิ.ย. 67 36
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67   6 มิ.ย. 67 48
ประกาศสรุปผลการจัดซ้อจักจ้าง เดือนพฤษภาคม 67   6 มิ.ย. 67 41
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4   4 มิ.ย. 67 45
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 3   4 มิ.ย. 67 45
ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2   4 มิ.ย. 67 41
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   4 มิ.ย. 67 41
รายงานการประชุมสภา สมัยแรก 6 กพ 2566   4 มิ.ย. 67 42
จัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2567   7 พ.ค. 67 42
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2567   7 พ.ค. 67 61
สรุปจัดซท้อจัดจ้าง   7 พ.ค. 67 53
จัดซื้อ จัดจ้าง มีนาคม 2567   3 ม.ย. 67 83