เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 24

หัวข้อ:: แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)


แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2560 – 2564)

ของ

 
เทศบาลตำบลดงแดง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด
 ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 9 กรกฎาคม 63 View : 857
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี  (ดู 828)
ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต  (ดู 839)
ประกาศ เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   (ดู 841)
ประกาศ แนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ   (ดู 831)
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  (ดู 797)
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  (ดู 857)
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562  (ดู 778)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :