เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 24

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เตือนภัยมิจฉาชีพ หลอกลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ “อำเภอพลังงานสะอาด” 27 พ.ค. 67 40
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 23 พค.2567 23 พ.ค. 67 26
เผยแพร่บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 15 พ.ค. 67 24
ขอความร่วมมือเน้นย้ำการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 14 พ.ค. 67 31
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 8 พ.ค. 67 18
ประชาสัมพันธ์ การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว 8 พ.ค. 67 38
กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามาคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 1 พ.ค. 67 48
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ 28 ม.ย. 67 43
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 17 ม.ย. 67 80
การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนในประเทศไทย พ.ศ. 2567 10 ม.ย. 67 68
ประชาสัมพันธ์การวางแผนและส่งเสริมการปลูกข้าวของเกษตรกรในพื้นที่ 27 มี.ค. 67 54
รายงานผล การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 25 มี.ค. 67 77
ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู้หัว เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ➡️ 19 มี.ค. 67 69
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง และลูกจ้าง เทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม พ.ศ. 2567 11 มี.ค. 67 59
ขอเชิญเพิ่มเพื่อน ในระบบ LINE OFFICIAL ACCOUNT 4 มี.ค. 67 70
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2567 23 ก.พ. 67 57
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่งสายผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว และสายงานผู้ปฏิบัติ 20 ก.พ. 67 116
งานประเพณีบวงสรวง ประจำปี พ.ศ.2567 15 ก.พ. 67 66
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 25 ม.ค. 67 118
ประชุมเตรียมงานประเพณีบวงสรวงพระพรหม ประจำปี พ.ศ.2567 24 ม.ค. 67 78
ขอเชิญประชาชนที่มารับบริการหรือผู้ที่ติดต่อราชการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567 17 ม.ค. 67 70
เผยแพร่บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 15 ม.ค. 67 3680
สายด่วนเทศบาลตำบลดงแดงช่วงเทศบาลและวันหยุดยาว 28 ธ.ค. 66 69
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลดงแดง ครั้งที่ 1 /2567 18 ธ.ค. 66 100
เทศบาลตำบลดงแดง ได้รับใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งขาติ (ปปช.) เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้คะแนนการประเมินในระดับ ผ่านดีเยี่ยม 18 ธ.ค. 66 64
ประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดงแดง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 18 ธ.ค. 66 122
ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกา ภัยเงียบจากยุงลาย 29 พ.ย. 66 57
ประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 27 พ.ย. 66 96
เรื่อง การยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รถเกี่ยวพร้อมนวดข้าว) 10 พ.ย. 66 189
ประชุมหารือการจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 31 ต.ค. 66 71