เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9                                                           
 
เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2568 สภาผู้แทนราษฎร

 
ดาวน์โหลดเอกสาร 
 
1.เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2568 สภาผู้แทนราษฎร (PDF)

2.เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2568 สภาผู้แทนราษฎร (Excel)

3.เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2568 สภาผู้แทนราษฎร (Power point)
View : 86