เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 36

หัวข้อ:: รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงหรือการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566


รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงหรือการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ : 18 มีนาคม 67 View : 35
ITA เทศบาลตำบลดงแดง
รายงานผลตามนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลจาการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566   (ดู 36)
ITA ประจำปี 2565  (ดู 627)
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปี 2565 (บุคคลภายนอก)  (ดู 659)
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บุคคลภายใน)  (ดู 694)
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564  (ดู 577)
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลดงแดง ปี 2565  (ดู 543)
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และพัฒนาระบบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ดู 523)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :