เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 17

หัวข้อ:: ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปี 2565 (บุคคลภายนอก)


ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความโป​ร่งใส
ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงแดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


 
                ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบประเมิน ITA บุคคลภายนอกขอความร่วมมือผู้มาติดต่อขอรับบริการจากเทศบาลตำบลดงแดง ตอบแบบประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐทั้งนี้ สามารถเข้าตอบแบบประเมินได้ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565 จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565

สามารถตอบแบบสอบถาม เพียงคลิกที่ลิ้งนี้
 https://itas.nacc.go.th/go/eit/1u5gmu

หรือ สแกน QR Code ในภาพด้านล่าง 


                    

วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 65 View : 702
ITA เทศบาลตำบลดงแดง
รายงานผลตามนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลจาการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566   (ดู 78)
ITA ประจำปี 2565  (ดู 688)
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปี 2565 (บุคคลภายนอก)  (ดู 702)
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บุคคลภายใน)  (ดู 739)
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564  (ดู 611)
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลดงแดง ปี 2565  (ดู 579)
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และพัฒนาระบบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ดู 563)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :