เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 22

หัวข้อ:: โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลดงแดง ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย


โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลดงแดง
ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม พ.ศ.2566  ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

วันที่ : 17 กรกฎาคม 66 View : 169
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :