เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 26

หัวข้อ:: ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลดงแดง ตำบลดงแดง ปี พ.ศ. 2567


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  ปี พ.ศ. 2567
 เทศบาลตำบลดงแดงอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 26 มีนาคม 67 View : 54
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :