เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 23

หัวข้อ:: แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวนเป็นเงินได้ พ.ศ.2566


แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวนเป็นเงินได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 26 มีนาคม 67 View : 54
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :