เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

บุคลากรกองช่าง

เทศบาลตำบลดงแดง
                                                                                                                                                                                   

นายกำพล เศษลือ

ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
                                                                                                                                                                                                                                         

นางสาววิภาพร สารางคำ
นักจัดการงานทั่วไป

 
   
View : 2274