เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อสถานที่ท่องเที่ยว วันที่ ผู้ชม
ชุมชนท่องเที่ยว โอทอป นวัตวิถี บ้านผือฮี หมู่ที่ 11

หอไตรพันปี มากมีผลิตภัณฑ์ สืบสานวัฒนธรรม ชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านผือฮี หมู่ ที่ 11 ตำบลดงแดง อ...

15 มิ.ย. 62 82
ป่าชุมชนดงหนองเอียด

ป่าดงหนองเอียด ป่าชุมชนดงหนองเอียดเป็นป่าชุมชนสาธารณประโยชน์ ได้รับการรังวัด และออกหน...

1 มิ.ย. 59 1214
วัดไตรภูมิบ้านผือฮี

วัดไตรภูมิบ้านผือฮี ตามประวัติได้บอกไว้ว่า วัดไตรภูมิ...

2 มี.ค. 58 2044
บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด บริเวณที่ตั้งจังหวัดร...

8 ต.ค. 57 1274
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตั้งอยู่บริเวณวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอ...

8 ต.ค. 57 1659
พระธาดาอำนวยเดช

พระธาดาอำนวยเดช เจ้าเมือง(นายอำเภอ)คนแรก ของอำเภอจตุรพักตรพิมาน ...

8 ต.ค. 57 1052