เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน (การบริหารจัดการขยะ)
เทศบาลตำบลดงแดง จัดโครงการดูงานด้านการบริหารจัดการคัดแยกขยะในครัวเรือนขึ้น เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560
ณ ชุมชนบ้านหัวถนน ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นำโดยนายสุทธี มหันต์ นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงแดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ /ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงูเหลือม
 สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน อสม. พร้อมด้วยคฃณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลดงแดง 
โดยวิทยากรในชุมชน บรรยายและให้นำชมครัวเรือนในหมู่บ้านเพื่อแลกเปลี่ยนและนำความรู้มาปรับใช้ในชุมชน 
วันที่ : 20 เมษายน 60   View : 578