เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๕๙
โครงการ  รักน้ำ รักป่า  รักษาแผ่นดิน 


วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลดงแดงจัดโครงการปลูกต้นไม้ภายใต้ชื่อโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา นำโดยนายสุทธี  มหันต์นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง  พนักงาน เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการป่าดงหนองเอียด รักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงแดง เข้าร่วม โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” เป็นโครงการที่แสดงความจงรักภัคดี และความมีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 

                     


 
วันที่ : 13 มิถุนายน 59   View : 577