เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: เวทีเสวนาระดับพื้นที่ การขับเคลื่อนร้อยเอ็ดสู่การเป็นจังหวัดน่าอยู่ที่สุด
สสส. ร่วมกับ เทศบาลตำบลดงแดง และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมโครงการ การขับเคลื่อนเครือข่ายร้อยเอ็ด สู่การเป็นจังหวัดน่าอยู่ที่สุด ในพื้นที่ ตำบลดงแดง ซ่ึงเป็นพื้นที่ป่าชุมชนต้นแบบ และได้จัดกิจกรรม อบจ.พบประชาชน..ณ เทศบาลตำบลดงแดง จตุรพักตรพิมาน ภายใต้การเชื่อมโยงการส่งเสริมสุขภาพชีวิต ให้มีสุขภาวะที่ดี..พี่น้องที่อยู่ระแวกใกล้เคียง..เชิญรับบริการได้ ฟรีทั้งาน.เช่น ตรวจสุขภาพ ปรึกษาด้านกฏหมาย นวดฟรี ตัดผม และอื่นๆ อีกมากมาย..รวมทั้งชมนิทรรศการโครงการจังหวัดน่าอยู่
วันที่ : 30 ธันวาคม 57   View : 634