เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 27

หัวข้อ:: พระราชบัญญัติการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565


1. พระราชบัญญัติการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 กดดู 
2. แนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 6 แห่ง พรบ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 กดดู 
3. สรุปสาระสำคัญ ของ พรบ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565  กดดู
วันที่ : 17 สิงหาคม 66 View : 148
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :