เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

หัวข้อ:: ประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2


           วันที่ 15 สิงหาคม 2566 นายนิวัติ มูลมณี นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  
         โดยมีนายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลตำบลดงแดง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงแดง จากเขตเลือกตั้ง ที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
 ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 17 สิงหาคม 66 View : 238
งานกิจการสภาเทศบาล
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 /2562   (ดู 805)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2562  (ดู 726)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2562  (ดู 709)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2562 (ครั้งที่ 1)  (ดู 710)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 /2562 เมื่อ วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง  (ดู 814)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561  (ดู 776)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2562  (ดู 855)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :