เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 11

หัวข้อ:: ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2


ประชาสัมพันธ์เชิญชวน เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันอังคารที่ 15สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 11 สิงหาคม 66 View : 206
งานกิจการสภาเทศบาล
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 /2562   (ดู 805)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2562  (ดู 726)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2562  (ดู 709)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2562 (ครั้งที่ 1)  (ดู 710)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 /2562 เมื่อ วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง  (ดู 814)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561  (ดู 776)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2562  (ดู 855)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :