เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

หัวข้อ:: ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 แก้ไขเพิ่มเติม คร้ังที่ 2


ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี  พ.ศ. 2564-2566 แก้ไขเพิ่มเติม คร้ังที่ 2ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 8 สิงหาคม 66 View : 170
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :