เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 11

หัวข้อ:: ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่2/2566


วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น.  นายนิวัติ มูลมณี นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง/ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตร์พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลดงแดง ครั้งที่2/2566  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงแดง พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รับรองรายงานสถานะการเงิน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคลเหลือประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2566  ขออนุมัติโครงการประจำปี 2566  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

วันที่ : 28 เมษายน 66 View : 231
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :