เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 11

หัวข้อ:: ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบริหารคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 10 เมษายน 66 View : 291
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :