เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 13

หัวข้อ:: ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงแดง ครั้งที่ 1/2566


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงแดง ครั้งที่ 1/2566 
วันอังคารที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลดงแดง 


-----------------------------------


 
        วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565   คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ดำเนินการจัดการประชุม ครั้งที่ 1/2566  ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลดงแดง  เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงแดงคณะทำงานผู้ขอรับการสนุบสนันงบประมาณ จากกองทุนลักประกันสุขภาพ โดยเป็นภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ประกอบไปด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ สถานศึกษาในพื้นที่ ทั้ง 5 แห่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์  ผู้นำชุมชน 16 หมู่บ้าน  และ อสม.ในพืนที่ จัดทำแผนสุขสุขภาพชุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงแดง 
         โดยคณะตัวแทนจากภาคีเครือข่ายต่างๆในพื้นที่  ได้ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการเพื่อของบประมาณสนุบสนุนและให้การใช้งบประมาณสามารถดำนินการอย่างคุ้มค่า ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงแดง เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนงบประมาณ และเป็นทั้งหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาด้านการดำเนินการขอรับงบประมาณในแต่ละปีอีกด้วย


 
  
วันที่ : 29 มีนาคม 66 View : 238
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :