เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 19

หัวข้อ:: ประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ประจำปี 2566


ประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ประจำปี 2566
 
      วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  นายนิวัติ มูลมณี นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง  ประธานคณะทำงานประเมินฯ ร่วมการประชุมเพื่อติดตาม การปฏิบัติงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พศ 2566 โดยมี ปลัดเทบาลตำบลดงแดง หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในด้านต่างๆ เข้าร่วมการประชุม
    จากนั้นได้มอบนโนบาย 
No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  และนโยบาย การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในการปฏิบัติงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำไปปฏิบัติและปรับใช้ในการทำงานอย่างเคร่งครัด


 
 

วันที่ : 29 มีนาคม 66 View : 255
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :