เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 18

หัวข้อ:: มอบนโยบาย No gift policy และ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น (งานสภาเทศบาลตำบลดงแดง


 
มอบนโยบาย No gift policy และ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น 
(งานสภาเทศบาลตำบลดงแดง)
 
วันจันทร์ ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง
------------------------------------------
นายนิวัติ มูลมณี นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง มอบนโยบาย No gift policy และ นโยบายการประกาศการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2566 ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ประชุมสมัยสามัญแรก โดยมีนายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง หัวหน้าส่วนราชการตำบลดงแดง และเจ้าหน้าทีผู้เข้าร่วมรับนโยบายในครั้งนี่


 

วันที่ : 29 มีนาคม 66 View : 269
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :