เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 24

หัวข้อ:: ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บุคคลภายนอก)


ขอเชิญ ประชาชนผู้มาใช้บริการ ติดต่อหน่วยงาน ของเทศบาลตำบลดงแดง
ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External integrity and transparency assessment ) หรือแบบวัด EIT 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 กึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 
---------------------------------------------
สามารถร่วมตอบแบบสอบถาม โดยสแกน QR CODE ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์  11 หลัก
เพื่อรอรับรหัส OTP จากนั้น เข้าสู่ระบบเพื่อร่วมประเมินการให้บริการตามขั้นตอน

 


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
ภายนอก.png   20 ก.พ. 66 118
วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 66 View : 305
ITA เทศบาลตำบลดงแดง
รายงานผลตามนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลจาการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566   (ดู 78)
ITA ประจำปี 2565  (ดู 688)
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปี 2565 (บุคคลภายนอก)  (ดู 701)
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บุคคลภายใน)  (ดู 739)
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564  (ดู 611)
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลดงแดง ปี 2565  (ดู 579)
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และพัฒนาระบบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ดู 563)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :