เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม โครงการกลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม โครงการกลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลดข้อทักท้วงตามแนวทางตรวจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน บรรยายโดยนายมณเฑียร เจริญผล***รองผู้ว่าการสตง .  ค่าใช้จ่ายท่านล่ะ 4,900 บาท
\r\nรุ่นที่ ๑   ระหว่างวันที่ ๒ – ๓  กรกฎาคม ๒๕๕๙  ณ โรงแรมเนเวดาคอนแวนชั่นโฮเท็ล  จ.อุบลราชธานี
\r\nรุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
\r\nรุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว  กรุงเทพมหานคร
\r\nรุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น
\r\nรุ่นที่ ๕  ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ กันยายน  ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
\r\nรุ่นที่ ๖  ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท จ.สิงห์บุรี
\r\nสนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อได้ที่ 
\r\nศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
\r\nโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๕๐๔-๘๓๘๐ โทรศัพท์ (มือถือ) ๐-๘๕๐๔๖-๒๐๘๖, ๐-๘๙๑๕๓-๖๒๖๕, ๐-๘๑๓๐๓๐-๒๖๓ 
\r\nE-Mail Address : hmansc@gmail.com
ผู้ตั้งกระทู้ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช IP : 202.14.117.17 เวลา : 2016-06-27 10:03:15 (ดู 271)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :