เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตำบลดงแดงประจำปี 2560
เทศบาลตำบลดงแดง จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ 2560 
ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 โดยจัดฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลดงแดง
และเดินทางไปศึกษาดูงาน ที่จังหวัดมุกดหาร ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560
วันที่ : 7 กรกฎาคม 60   View : 364