เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2560
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน (โดมอเนกประสงค์ศาลาลูกพระพรหม ภายใต้คำขวัญ "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" และเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะด้านการต่อต้านยาเสพติดซึ่งนับวันจะยิ่งทวีปัญหาเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
วันที่ : 26 มิถุนายน 60   View : 349