เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560
                เทศบาลตำบลดงแดง จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นนั้น    เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวตามนโยบายของรัฐบาล
                โดยมีการแต่งตั้งอาสาสมัคร อปพร. หน่วยกู้ชีพ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตำบลดงแดงชึ้นในระหว่างช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีการแต่งตั้ง เวรยามเฝ้าดูแลการเดินทางและให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด 
             
วันที่ : 21 เมษายน 60   View : 387