เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: รดน้ำขอพร วันผู้สูงอายุ ปี 2560
เทศบาลตำบลดงแดงจัดโครงการ "วันผู้สูงอายุ" ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ เวทีกลาง สนามกีฬาเทศบาลตำบลดงแดง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ออกมาร่วมกิจกรรม และ ส่งกรรมกิจกรรมครอบครัวให้ลูกหลาน ได้ออกมาแสดงความรักต่อผู้สูงอายุในครอบครัว ชุมชน ของตน โดยมีนายสุทธี มหันต์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดงแดง เป็นประธาน 
ในงานมีการจัดกิจกรรมรดนำขอพรผู้สูงอายุ และ มีการแสดงความสามารถด้านการเล่นดนตรีของผู้สูงอายุ และมีกิจกรรมตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงแดง
วันที่ : 18 เมษายน 60   View : 364