เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการหมู่บ้านและผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลดงแดงประจำปี 2560
              เทศบาลตำบลดงแดงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการหมู่บ้านและผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 3-4 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงแดง และเดินทางไปศึกษาดูงานการเกษตรทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียง ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดงแดง และคณะกรรมการหมู่บ้านเข้าร่วมในการฝึกอบรมในครั้งนี้
วันที่ : 6 มกราคม 60   View : 472