เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: โครงการรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ทรงครองราช
 
อำเภอจจตุรพักตรพิมาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ  สถานศึกษา และผู้นำชุมชนร่วมกันจัดกิกจกรรม การเดินรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด 4 มุมเมือง เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) จึงกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยการทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคล 70 ปี ทรงครองราชย์ ภายใต้กรอบแนวคิด "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัย ยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์" (Civil-State Unity for our Society Free from Drugs In Attribute to the Seventieth Anniversary Celebrations of His Majesty’s Accession to the throne​) โดยเชิญชวนให้ประชาชนสวมเสื้อสีเหลืองในวันที่ 26 มิถุนายน

โดยกำหนดการเดินรณรงค์ 4 มุมเมือง ของอำเภอจตุรพักตรพิมานซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
1. บริเวณหน้าเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน
2. บริเวรณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. บริเวณสี่แยก ถนนสายหน้า ปศุสัตว์อำเภอจตุรพักตรพิมาน
4. บริเวณตลาดบ้านสวนไนท์บาซ่า
แล้วเคลื่อนขบวนรณรงค์ต่อต้นยาเสพติดฯ สู่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ
โดยมีนางศศิธร นามเพ็ง ปลัดอำเภอฝ่ายบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธี 
ภายในงาน มีกิจกรรมการแสดงของชมรม To be Number 1.จากโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  /การแสดงประกอบเพลง ของโรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร/ และการแสดงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์จกวิทยาลัยพละศึกษา

 
วันที่ : 29 มิถุนายน 59   View : 604