เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ปี ๒๕๕๙

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดกาญจนบุรี

  โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๕๙  โดยมีนางศศิธร  นามเพ็ง เป็นประธานในพิธีเปิดและให้ความรู้ด้านการบริหารงานท้องถิ่น  และนางสดุดี  ศรีวงค์ษา หัวหน้ากลุ่มงานการเงินท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด บรรยายให้ความรู้เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณด้านต่างๆขององค์กรปกครองถิ่น  

             วันที่ ๓  มีนาคม ๒๕๕๙  ฝึกอบรมโดยการบรรยาย นำชมให้ความรู้ ณ เทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบรี เรื่องการจัดการขยะของชุมชน และการแปรรูปวัสดุเหลือใช้จากชุมชน ณ บ้านสำนักเย็น หมู่ที่ ๑ ตำบลพระแท่น  นำโดย นายกเทศมนตรีตำบลพระแทน ผู้ริหาร สมาชิก และกลุ่มองค์กรในชุมชนบ้านสำนักเย็น

               วันที่ ๔  มีนาคม  ๒๕๕๙   ฟังบรรยายให้ความรู้เรื่องสมุนไพรพื้นบ้านและการนำไปใช้ โดยวิทยา ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 
วันที่ : 2 พฤษภาคม 59   View : 681