เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2557

วันปิยะมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง เทศบาลตำบลด... วันที่ 24 ต.ค. 57 (ดูู 706)

งานทอดเทียน

งานทอดเทียน... วันที่ 20 ต.ค. 57 (ดูู 799)

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลดงแดง

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายสุ... วันที่ 20 ต.ค. 57 (ดูู 712)

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมวันแม่แห่งชาติ 12สิงหาคม2557 /ตามนโยบายโครงการถนนสายปรองดอง

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมวันแม่แห่งชาติ 12สิงหาคม2557 /ตามนโยบายโครงการถนนสายปรองดอง... วันที่ 20 ต.ค. 57 (ดูู 777)

โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นท้องที่สัมพันธ์ ครั้งที่ 8

โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นท้องที่สัมพันธ์ ครั้งที่ 8 เพื่อ เป็นการประสานความร่วมมือร่วมใจ ควา... วันที่ 8 ต.ค. 57 (ดูู 754)