เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
งานทอดเทียน

งานทอดเทียน... วันที่ 20 ต.ค. 57 (ดูู 725)

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลดงแดง

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายสุ... วันที่ 20 ต.ค. 57 (ดูู 667)

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมวันแม่แห่งชาติ 12สิงหาคม2557 /ตามนโยบายโครงการถนนสายปรองดอง

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมวันแม่แห่งชาติ 12สิงหาคม2557 /ตามนโยบายโครงการถนนสายปรองดอง... วันที่ 20 ต.ค. 57 (ดูู 710)

โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นท้องที่สัมพันธ์ ครั้งที่ 8

โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นท้องที่สัมพันธ์ ครั้งที่ 8 เพื่อ เป็นการประสานความร่วมมือร่วมใจ ควา... วันที่ 8 ต.ค. 57 (ดูู 693)